Epilepsiförbundet logotyp

Epilepsi –
stora brister i epilepsivården

I Sverige lever idag 81 000 personer med epilepsidiagnos. För många drabbade innebär epilepsi en livslång sjukdom som påverkar livets alla delar. Det är en stor och utsatt grupp som inte får den vård de behöver.

Ladda ner rapporten (pdf)Pdf

Epilepsi –
stora brister i epilepsivården

Pdf

I Sverige lever idag 81 000 personer med epilepsidiagnos. För många drabbade innebär epilepsi en livslång sjukdom som påverkar livets alla delar. Det är en stor och utsatt grupp som inte får den vård de behöver.

Ladda ner rapporten (pdf)Pdf

Sjukdomen påverkar livets alla delar

Fyra av tio möter i stor eller mycket stor utsträckning hinder i vardagslivet. Sex av tio har hindrats när det gäller att skaffa sig den utbildning de önskat eller att arbeta med det de vill.

Bristande anfallskontroll

Fyra av tio har bristande anfallskontroll. Det kommer alltid att finnas personer vars epilepsi är mycket svårbehandlad och i dagsläget är det inte realistiskt att ingen ska ha några anfall, men det finns uppenbart många som behöver mer hjälp.

Vården brister i kontakt med patienter

Många har lite kontakt med vården. Sex av tio har kontakt med vården en gång per år eller mer sällan. Lika många upplever att kontakten med sjukvården inte är tillräcklig.

Läs hela rapporten

Epilepsi är den vanligaste av allvarliga sjukdomar i nervsystemet och förekommer i alla åldrar och samhällsskikt. Tyvärr får personer med epilepsi inte den vård de behöver. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för epilepsivården tar upp mycket av det som behöver förbättras. Nu gäller det bara att alla ansvariga politiker och beslutsfattare inom sjukvården beslutar sig för att omsätta de nationella riktlinjerna i praktiken.

Ladda ner rapporten (pdf)Pdf
Pdf

Epilepsi är den vanligaste av allvarliga sjukdomar i nervsystemet och förekommer i alla åldrar och samhällsskikt. Tyvärr får personer med epilepsi inte den vård de behöver. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för epilepsivården tar upp mycket av det som behöver förbättras. Nu gäller det bara att alla ansvariga politiker och beslutsfattare inom sjukvården beslutar sig för att omsätta de nationella riktlinjerna i praktiken.

Ladda ner rapporten (pdf)Pdf